Certyfikaty

 

 

 

 

Kontakt

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" Spółka Akcyjna
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069559 NIP: 774 – 00 – 03 – 097
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1 235 977 500 zł

Siedziba Spółki
tel. +48 24 266 23 00
fax. +48 24 266 22 03

Biuro w Warszawie 

ul. T. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel.  +48 22 595 43 85
fax.  +48 22 595 43 87

 
Biuro w Gdańsku 

ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
tel.  +48 58 554 95 90
fax.  +48 58 554 95 99

 
Dział Obsługi Zarządu
tel. +48 24 266 22 11
fax. +48 24 262 62 99
e-mail: zarzad@pern.com.pl 

Rzecznik Prasowy
Roman Góralski
tel. +48 24 266 23 29
fax. +48 24 266 22 84
e-mail: roman_goralski@pern.com.pl


Dział Sprzedaży
(sprzedaż usług transportu i magazynowania ropy naftowej oraz transportu produktów finalnych)

tel. +48 24 266 21 19
fax. +48 24 266 22 84
e-mail: handel@pern.com.pl

 

Wydział Telekomunikacji  (sprzedaż usług telekomunikacyjnych)
tel. +48 24 26 62 352 lub
tel. +48 24 26 62 162
e-mail: telekom@pern.com.pl


PRACA
fax. +48 24 266 22 94
 

 

 

Obiekty PERN „Przyjaźń” S.A.

Grupa Kapitałowa:

SIEDZIBA SPÓŁKI
Ul. Wyszogrodzka 133,
09-410 Płock,
tel. +48 24 266 23 00
BAZA MAGAZYNOWA w Płocku
Miszewko Strzałkowskie k/ Płocka,
09-472 Słupno,
Tel. +48 24 266 32 27
BAZA MAGAZYNOWA w Gdańsku
Ul. Kępna 16,
80-635 Gdańsk,
Tel. +48 58 320 16 62
BAZA MAGAZYNOWA w Adamowie
Adamowo,
17-307 Mielnik,
Tel. +48 85 657 77 70
MPR "Sarmatia" Sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 68,
02-014 Warszawa,
Tel. +48 22 504 07 70,
www.sarmatia.com.pl
PETROMOR Sp. z o.o.
Ul. mjr. H. Sucharskiego 10,
80-958 Gdańsk,
Tel. +48 58 555 24 00
SIARKOPOL Gdańsk S.A.
Ul. mjr. H. Sucharskiego 12,
80-958 Gdańsk,
skr. poczt. 39,
Tel. +48 58 555 24 00,
www.siarkopol.gda.pl
 
CDRiA Sp. z o.o.
Ul. Przasnyska 6B,
01-756  Warszawa,
Tel.(+48) 22 101 56 60
Fax.(+48) 22 10177 82
 www.cdria.com
NAFTOPORT  Sp. z o.o.
Ul. Kpt. ż.w. W. Poinca 1,
80-561 Gdańsk,
Tel. +48 58 343 74 25,
Fax +48 58 343 76 06
www.naftoport.pl
OLPP Sp. z o.o.
Siedziba Spółki
Ul. Wyszogrodzka 133,
09-410 Płock,
Tel. +48 24 266 21 05,

Biuro w Warszawie
ul. T. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Tel. +48 22 595 43 00
Fax. +48 22 595 43 02
www.olpp.pl