Zarząd

Marcin Moskalewicz - Prezes Zarządu

W PERN „Przyjaźń” S.A. od 6 marca 2012 roku. Wcześniej Prezes Zarządu OBR PR w Płocku, wiceprezes Zarządu The Foundation of Advanced Computer Studies w Kielcach oraz Prezes Zarządu spółki SLM Consulting Sp. z o.o. w Krakowie. Posiada doświadczenie w zarządzaniu rozbudowanymi strukturami firm m.in. jako Wiceprezes i Członek Zarządu PZU SA oraz PZU Życie.

Jest absolwentem studiów MBA Institute of Business Studies - Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu Politechniki Krakowskiej i Central Connecticut State University USA, podyplomowych w studium kształcenia kadr kierowniczych Akademii Ekonomicznej oraz magisterskich Akademii Rolniczej w Krakowie.

Jest Członkiem Rady Dyrektorów Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

 

 

Aleksandra Sieczkowska-Pachelska - Wiceprezes Zarządu

 Powołana do Zarządu PERN „Przyjaźń” S.A. w dniu 25 marca 2014 roku. Wcześniej m.in. Doradca Zarządu ENEA SA, Wicedyrektor Departamentu Doradztwa Biznesowego DGA SA, Dyrektor handlowy w firmie Tesla Sp. z o. o., Doradca Zarządu - Rocca Trade Sp. z o.o., Dyrektor d.s. Kanałów Dystrybucji i Administracji Sprzedaży ORLEN SA.Zasiadała też w Radach Nadzorczych m.in. Rafinerii Trzebinia SA, ORLEN Petro Zachód Sp. z o.o., Orlen Polimer Sp. z o.o.,PETROMOR Sp. z o.o., Wodociągi Płockie Sp. z o.o., obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej Wisły Płock.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, a także studiów podyplomowych: Zarzadzanie Wartością Firmy, Rachunkowości Zarządczej i Finansowej, oraz Menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Executive Master ofBusiness Administration w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz PMP –PM- Expert Warszawa.Sławomir Stachowicz - Wiceprezes Zarządu reprezentant załogi; Dyrektor Biura Przesyłu Ropy i Paliw.

Z PERN "Przyjaźń" S.A. związany od 1994 roku. Funkcję Członka Zarządu - reprezentanta załogi objął w czerwcu 2004 roku. W latach 2003 - 2006 był Dyrektorem ds. finansowych i zarządzania kapitałem. Do tej pory pełnił funkcję członka Zarządu oraz dyrektora Biura Przesyłu Ropy i Paliw.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność przetwarzanie danych i rachunkowość). Ukończył również dwuletnie studia menadżerskie (MBA), podyplomowe studia z Systemów Zarządzania Informacją w Przedsiębiorstwie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Spółką na Rynku Unii Europejskiej.

 

 

 

Dariusz Zawadka - Wiceprezes Zarządu

Z PERN "Przyjaźń" S.A. związany od 1 września 2012 roku. Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 30 października 2013 roku. Do momentu powołania do Zarządu PERN "Przyjaźń" S.A. był Dyrektorem Biura Bezpieczeństwa i Prewencji, a także od 15 kwietnia 2013 roku pełnił obowiązki Dyrektora Biura Strategii i Rozwoju.

W latach 1991-2004 oraz 2008-2010 służył w jednostce GROM, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery od operatora sekcji bojowej, do dowódcy jednostki. Uczestniczył w wielu operacjach zagranicznych. Wielokrotnie odznaczony. Po zakończeniu kariery wojskowej był m.in. Dyrektorem d.s. Kontroli i Bezpieczeństwa w PGE Energia Jądrowa S.A. oraz Doradcą Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Poszukiwań Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic”.

Jest absolwentem m.in. Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Akademii Obrony Narodowej, oraz Canadian International Management Institute Harvard Business School-Management i studiów menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej.